Próba na Uniwersytecie Oregon

betterair® zwrócił się do ośrodka badawczego BioBE (Biology and Built Environment) na University of Oregon, kierowanego przez dr Jessicę Green, światową pionierkę badań nad mikrobiomami, z prośbą o przeprowadzenie testów na probiotykach Enviro-Biotics®.

BioBe i betterair® zainicjowały wspólne badania nad wpływem technologii Enviro-Biotics® na mikrobiom wewnętrzny. Unikalna komora symulacyjna klimatyzacji z Uniwersytetu Oregon została specjalnie wyposażona, co umożliwiło kontrolowane wprowadzanie patogenów, które zostały zmierzone, skatalogowane i skwantyfikowane. Zbadano żywotność drobnoustrojów Enviro-Biotics® na powierzchniach i ich zdolność do działań antagonistycznych wobec drobnoustrojów chorobotwórczych zamieszkujących przestrzenie wewnętrzne.

Płytki z żywymi lub sterylizowanymi społecznościami mikroorganizmów powiązanymi z człowiekiem (HAMC), uzyskano z homogenizowanego i filtrowanego pyłu z odkurzacza pochodzącego z trzech różnych użytkowanych budynków. Przebieg leczenia trwał dwa tygodnie przy użyciu urządzenia Biotica800 ze standardowymi ustawieniami w komorze klimatycznej (25,75 m3) z wilgotnością, temperaturą powietrza i szybkościami wymiany powietrza utrzymywanymi na stałym poziomie przez cały czas trwania eksperymentu w zakresie typowym dla budynków mieszkalnych/komercyjnych. Wymiana powietrza odbywała się na minimalnym poziomie akceptowanym przez standardy ASHRAE dla użytkowanych budynków biurowych. Całe napływające powietrze zostało przefiltrowane do MERV 15.

Sprawdzona skuteczność przeciwko patogenom

Leczenie probiotykami Enviro-Biotics® pozwoliło zaobserwować wyraźne działanie antagonistyczne wobec trzech typowych patogenów występujących w przestrzeniach wewnętrznych:

Escherichia coli – bakterie chorobotwórcze powodujące szeroki zakres zakażeń związanych z człowiekiem.

Staphylococcus epidermidis – bakteria Gram-dodatnia, która infekuje pacjentów z osłabionym układem odpornościowym, często osoby z cewnikami, i jest częstym zanieczyszczeniem spotykanym w próbkach wysyłanych do laboratorium diagnostycznego.

Cladosporium sp.wewnętrzna patogenna pleśń. Jej zarodniki w powietrzu są znaczącymi alergenami, które wpływają na przebieg astmy.

Efekt hamowania wzrostu E. Coli i S. epidermidis przedstawiono na ryc. 1. Ciągłe stosowanie przez 14 dni ograniczało liczbę bakterii chorobotwórczych w porównaniu z próbą kontrolną.

Po 14-dniowym badaniu liczba E. coli i S. epidermidis w grupie kontrolnej (bez Enviro-Biotics®) dramatycznie wzrosła, podczas gdy ich liczba w próbkach z Enviro-Biotics®  była utrzymywana na niskim poziomie z powodu efektu hamowania probiotycznego.

Antagonistyczne działanie przeciwko Cladosporium sp. było jeszcze bardziej imponujące, jak widać na ryc. 2: liczba Cladosporium sp. z czasem znacznie wzrosła w próbach kontrolnych, w porównaniu z próbami zawierającymi Enviro-Biotics®  (ryc. 2; χ2 = 12,3, p <0,001).

Można zatem stwierdzić, że od 8 dnia wykazano znaczący efekt antagonistyczny w stosunku do grzybów chorobotwórczych Cladosporium sp. Antagonistyczne działanie przeciwko Cladosporium sp. było jeszcze bardziej imponujące, jak widać na ryc. 2: ilość Cladosporium sp. z czasem znacznie wzrosła w próbach kontrolnych w porównaniu z próbkami zawierającymi  Enviro-Biotics® (ryc. 2; χ2 = 12,3, p <0,001).

Wnioski:

Leczenie probiotykami Enviro-Biotics® wykazało wyraźne działanie antagonistyczne wobec patogenów wprowadzonych do klimatyzowanej komory – Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis i Cladosporium sp. Wybranie tych drobnoustrojów nie było przypadkowe, ponieważ gatunki te są bardzo popularne wśród typowych patogenów w pomieszczeniach. Wiadomo, że są one szkodliwe dla ludzi i mogą powodować wiele chorób.

Dr Jessica Green z BIOBE: Czy filtrujemy pracujące drobnoustroje?

Przewiń do góry