Badania bezpieczeństwa

Probiotyki Enviro-Biotics® betterair® pozytywnie przeszły wszystkie wymagane testy bezpieczeństwa zgodnie ze standardami EPA, w naszych laboratoriach oraz w certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych, zgodnie z protokołami GLP (Good Laboratory Practices).

Wszystkie testy bezpieczeństwa dopuszczające Enviro-Biotics® do kontaktu z ludźmi są w pełni zgodne z protokołami EPA.

Probiotyki Enviro-Biotics® pomyślnie zdały test prowokacji płuc przez wdychanie, wykazując brak wchłaniania przez pęcherzyki płucne.

Probiotyki Enviro-Biotics® przeszły dodatkowy test inhalacyjny przy użyciu precyzyjnego sekwencjonowania DNA, co oznacza, że w trakcie testów nie wykryto resztkowej obecności Enviro-Biotics® w płucach.

Probiotyki Enviro-Biotics® przeszły specjalny test w celu ustalenia braku występowania hemolizy, który ma na celu zbadanie, czy nie dochodzi do rozpadu/niszczenia czerwonych krwinek podczas kontaktu z produktem.

Probiotyki Enviro-Biotics® zdały niezbędny test, w celu udowodnienia, że formuła nie wytwarza w organizmie enzymu lecytynazy, który rozkłada lecytynę, niezbędny składnik błon komórkowych.

Probiotyki Enviro-Biotics® przeszły testy wrażliwości na antybiotyki, które wykazały, że Enviro-Biotics® nie są odporne na 22 różne rodzaje antybiotyków.

Laboratoria produkcyjne betterair® działają pod ścisłą certyfikacją ISO 9001, a tym samym na każdej kompletnej partii produktów przeprowadzane są liczne kontrole i testy jakości.

Laboratoria produkcyjne betterair® są w pełni akredytowanymi zakładami GMP (Good Manufacturing Practices), a nasz proces produkcyjny odbywa się w restrykcyjnych warunkach higienicznych. Każda partia produkcyjna jest kontrolowana pod względem jakości, aby zapewnić pełną higienę i integralność produktu.

Przewiń do góry