Pytania i odpowiedzi

Substancja czynna składa się z naturalnie występujących (niemodyfikowanych genetycznie) szczepów Bacillus.

Koktajl szczepów został wybrany spośród setek różnych szczepów w oparciu o ich absolutne bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt oraz skuteczność przeciwko szerokiej gamie alergenów, patogenów i innych szkodliwych organizmów, które znajdują się w naszych pomieszczeniach. Dodatkowymi badanymi kryteriami była zdolność grupy do zapewnienia szerokiej ochrony niedostępnej dla każdego osobnika, tworząc przypadek, w którym 1 + 1 równa się więcej niż 2. Formuła Enviro-Biotics® działała ze znaczną skutecznością w różnych warunkach i topologiach.

Enviro-Biotics® firmy betterair® przeszły wszystkie wymagane testy w pełnej zgodności ze standardami EPA w naszych laboratoriach oraz w certyfikowanych, niezależnych laboratoriach GLP (Good Laboratory Practice). Ze względu na ich naturalnie występujący charakter biologiczny, wszystkie produkty betterair® są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Ponadto Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (US FDA) ogłosiła Bacillus subtilis jako GRAS (powszechnie uznawany za bezpieczny) organizm do stosowania w przemyśle spożywczym.

Aby uzyskać więcej informacji o Bacillus subtilis:

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/ind.2016.0011
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=184.1148

Sensitive Choice Australia

PTPA (Parents Tested parents approved)

Allergy UK

Made Safe

Probiotyki zostały zdefiniowane jako żywe mikroorganizmy, które (po spożyciu) mają korzystny wpływ na zapobieganie i leczenie określonych stanów patologicznych [13]. Zasada używania nieszkodliwych bakterii do zwalczania patogenów jest znana od wielu lat. W rzeczywistości probiotyki stosuje się tak długo, jak ludzie jedzą sfermentowaną żywność. Jednak to Metchnikoff na przełomie wieków jako pierwszy zasugerował, że połknięte bakterie mogą mieć pozytywny wpływ na prawidłową florę bakteryjną przewodu pokarmowego [14].

Opatentowana technologia betterair® cyklicznie uwalnia mikrobiologiczne probiotyki środowiskowe znane jako grupa Bacillus subtilis. Miliardy probiotyków wielkości mikrona tworzą ochronną warstwę mikroflory, która pokrywa i chroni powierzchnie i przedmioty, zapewniając zdrowy mikrobiom. Probiotyki środowiskowe firmy betterair® wyczerpują zasoby alergenów, potrzebne dla rozwoju patogenów i pleśni, tworząc w ten sposób środowisko obfite w dobre bakterie i minimalizując ilość patogenów. Ponadto probiotyki zostały zdefiniowane jako żywe mikroorganizmy, które (po spożyciu) mają korzystny wpływ na zapobieganie i leczenie określonych stanów patologicznych [13]. Zasada używania nieszkodliwych bakterii do zwalczania patogenów jest znana od wielu lat. W rzeczywistości probiotyki stosuje się tak długo, jak ludzie jedzą sfermentowaną żywność. Jednak to Metchnikoff na przełomie wieków jako pierwszy zasugerował, że połknięte bakterie mogą mieć pozytywny wpływ na prawidłową florę bakteryjną przewodu pokarmowego [14].

betterair® jest producentem pierwszego na świecie probiotycznego BIO-systemu oczyszczania powierzchni, obiektów i powietrza. Jest to pionierski sposób na zastosowanie probiotyków w środowisku i wykorzystanie ich naturalnej inteligencji, aby zapewnić równowagę w pomieszczeniach mieszkalnych i miejscach pracy. Konwencjonalne oczyszczacze powietrza próbują oczyścić powietrze, zasysając je do komory, a następnie niszcząc unoszące się w powietrzu cząstki przez promieniowanie filtra. Metody te bezkrytycznie zabijają wszystkie mikroorganizmy – zarówno szkodliwe, jak i pożyteczne, powodując nierównowagę lub próżnię, w której patogeny mają zdolność dominacji i prosperowania. Filtrowanie to technika pasywna, dzięki której oczyszczamy tylko powietrze, nie docierając tam gdzie rzeczywiście osiadają alergeny i patogeny, czyli na powierzchnie i przedmioty, do których tradycyjne oczyszczacze powietrza nie mają dostępu.

Ludzie przenoszą dużą część kolonizujących drobnoustrojów do środowiska wewnętrznego, zrzucając je ze swoich ciał lub transportując za pomocą ubrań i butów, podczas gdy reszta pochodzi z wody lub innych źródeł środowiskowych (na przykład gleby) [4-7] . W zależności od środowiska drobnoustroje mogą być również transportowane w pomieszczeniach przez zwierzęta domowe, owady i inne zwierzęta [8]. Gatunki Bacillus są jednym z największych źródeł bioaktywnych naturalnych probiotyków, wykazujących szeroki zakres działań przeciwdrobnoustrojowych. Bacillus stanowią mechanizm, dzięki któremu organizmy mogą wyeliminować konkurencję i zasiedlić niszę [9]. Jedynym naturalnym sposobem zapobiegania zagrożeniu ze strony patogennych drobnoustrojów jest ciągłe wprowadzanie w pełni bezpiecznych, pożytecznych bakterii.

Niestety nie istnieją żadne regulacje ani kryteria wydane lub zalecane przez jakiekolwiek organy regulacyjne lub monitorujące dotyczące mikroorganizmów powierzchniowych innych niż obszar przygotowania żywności, w którym zidentyfikowano tylko liczbę całkowitą mikroorganizmów oraz kontrolowana jest obecność lub brak obecności niektórych gatunków mikroorganizmów.

Nie ma „idealnego/pożądanego poziomu„ dobrych mikroorganizmów na powierzchni. Liczba mikroorganizmów zależy w bardzo dużym stopniu od temperatury, wilgotności i zasobów na konkretnej powierzchni oraz, oczywiście, od tego, jak przenikliwe są te powierzchnie.

Probiotyki firmy betterair® przetestowano na szerokiej gamie szczepów, o których wiadomo, że są najbardziej rozpowszechnione i szkodliwe w środowisku wewnętrznym. Zastosowanie wielu szczepów zapewnia skuteczność w szerokim zakresie, która nie jest możliwa w przypadku rozwiązania z jednym szczepem; nie można przetestować wszystkich, ponieważ istnieją tysiące gatunków. Znaleźliśmy jednak szeroki zakres wspólnych skuteczności zapewniających maksymalną ochronę.

Zastosowanie zarodników Bacillus jako probiotyków i środków kontroli biologicznej znacznie wzrosło w porównaniu z poprzednimi latami. Nowym podejściem do ograniczania niektórych patogennych mikroorganizmów jest stosowanie antagonistycznych mikroorganizmów. Takie podejście opiera się na zastosowaniu bakterii probiotycznych w jelitach ludzi i zwierząt w celu stworzenia nieprzyjaznego środowiska patogenów, stymulując ogólne zdrowie gospodarza. Rozszerzenie koncepcji probiotyku na środowisko oznaczało kontrolę biologiczną, gdy zastosowanie jest antagonistyczne wobec określonego patogenu [10]. Ostatnio „zdrowie” powierzchni szpitalnych zostało ponownie przemyślane jako zdrowie ludzkiego ciała, biorąc pod uwagę to, że zamiast eliminacji wszystkich patogenów, zastąpienie ich dobroczynnymi mikrobami może być bardziej skuteczne w zapobieganiu infekcjom [11, 12].

W 2018 r. Centrum Biologii i Zbudowanego Środowiska (BioBE) przeprowadziło kontrolowane próby BetterAir.

Raport końcowy z badania, który został wydany 20 lutego 2019 r., zostal podsumowany następującymi słowami: „Liczba Cladosporium sp. była znacznie niższa w próbkach traktowanych w porównaniu z próbkami kontrolnymi, a także z upływem czasu liczby Cladosporium podczas leczenia Enviro-Biotics. Dowody te sugerują, że leczenie Enviro-Biotics może odgrywać rolę w zmniejszaniu liczby Cladosporium sp., a także potencjalnie innych pleśni w środowisku.”

Badanie to zostało przeprowadzone w kontrolowanej komorze środowiskowej przez personel BIOBE kierowany przez dr Jessicę Green.

Systemy HVAC zwykle zapewniają mieszaninę powietrza zewnętrznego i recyrkulowanego powietrza wewnętrznego w otworach nawiewnych. Jednak same systemy mogą być źródłem mikroorganizmów w powietrzu z powodu zanieczyszczenia [17–20]. Bernstein [19] wykazał, że niewłaściwie utrzymywane systemy HVAC wspierały obfity wzrost Penicillium spp. Spowodowało to 50 do 80-krotnie wyższe stężenie grzybów w powietrzu w badanym biurze w porównaniu do biura niedotkniętego tym problemem. Narażenie na bioaerozole, w tym grzybowe, związane jest z szeregiem szkodliwych skutków zdrowotnych [21]; na przykład pleśnie są związane z początkiem astmy zarówno u niemowląt [22], jak i dorosłych [23].

Zdefiniowaliśmy ogólną średnią, w której nasze zalecenia dotyczą rozproszenia 1 ml Enviro-Biotics® obejmującego 75 metrów sześciennych (dla ułatwienia obliczeń można zmierzyć jego powierzchnię, gdzie 1 ml dotyczy 25 metrów kwadratowych, przy wysokości pomieszczenia nie większej niż 3 metry).

Istnieje wiele czynników, takich jak ruch uliczny, temperatura i wilgotność. Wpływa to na poziom zanieczyszczeń w pomieszczeniu, a lepiej odpowiedzieć na potrzebę regulowanego użytkowania poprzez zaprojektowanie naszych automatycznych urządzeń dyspergujących, które są wyposażone w czujniki poziomu wilgotności i temperatury, które automatycznie dostosowują stosunek zastosowanego Enviro-Biotics® do przestrzeni. Rozwiązanie to zostało zaimplementowane w naszej linii produktów przemysłowych.

Odwołania z powyższych odpowiedzi

 1. Flores GE, Bates ST, Knights D, Lauber CL, Stombaugh J, Knight R, Fierer N: Microbial biogeography of public restroom surfaces. PLoS ONE 2011,6:e28132.
 1. Hewitt KM, Gerba CP, Maxwell SL, Kelley ST: Office space bacterial abundance and diversity in three metropolitan areas. PLoS ONE 2012,7:e37849.
 1. Knights D, Kuczynski J, Charlson ES, Zaneveld J, Mozer MC, Collman RG, Bushman FD, Knight R, Kelley ST: Bayesian community-wide cultureindependent microbial source tracking. Nat Methods 2011, 8:761-763.
 2. Korves TM, Piceno YM, Tom LM, Desantis TZ, Jones BW, Andersen GL, Hwang GM: Bacterial communities in commercial aircraft high-efficiency particulate air (HEPA) filters assessed by PhyloChip analysis. Indoor Air 2013, 23:50-61.
 3. Fujimura KE, Johnson CC, Ownby DR, Cox MJ, Brodie EL, Havstad SL, Zoratti EM, Woodcroft KJ, Bobbitt KR, Wegienka G, Boushey HA, Lynch SV: Man’s best friend? The effect of pet ownership on house dust microbial communities. J Allergy Clin Immunol 2010, 126:410-412, 412 e411-413.
 4. JENSEN, M.J., WRIGHT, D.N. 1997. Chemotherapeutic Agents. Microbiology for the Health Sciences. Prentice Hall, New York, p. 132-145. KALPANA, S., BAGUDO, A.I., ALIERO, A.A. 2010. Effect of inhibitory spectrum and physical conditions on the production of antibiotic substance from Bacillus laterosporus ST-1. Nigerian Journal of Microbiology, 24(1),2134- 2139.
 1. Gatesoupe, The use of probiotics in aquaculture, Aquaculture 1999, 180, 147-165
 2. Pettigrew MM, Johnson JK, Harris AD. The human microbiota: novel targets for hospital-acquired infections and antibiotic resistance. Ann Epidemiol. 2016; 26(5):342–7. https://doi.org/10.1016/j.annepidem. 2016.02.007 PMID: 26994507
 3. Al-Ghalith GA, Knights D. Bygiene: the new paradigm of bidirectional hygiene. Yale J Biol Med. 2015; 88(4):359–65. PMID: 26604859
 4. Havenaar, R. & Huis in’t Veld, J.H.J. (1992) Probiotics: a general view. In: The Lactic Acid Bacteria in Health and Disease (Wood, B., ed.), pp. 209–224. Elsevier Applied Science, London, UK.
 5. Metchnikoff, E. (1907) The Prolongation of Life. Heinemann, London, UK
 6. Ager B, Tickner J. The control of microbiological hazards associated with air-conditioning and ventilation systems. Ann Occup Hyg. 1983;27:341–58.
 7. Dondero Jr TJ, Rendtorff RC, Mallison GF, Weeks RM, Levy JS, Wong EW, et al. An outbreak of Legionnaires’ disease associated with a contaminated air-conditioning cooling tower. New Engl J Med. 1980;302:365–70.
 8. Bernstein RS, Sorenson WG, Garabrant D, Reaux C, Treitman RD. Exposures to respirable, airborne Penicillium from a contaminated ventilation system: clinical, environmental and epidemiological aspects. Am Ind Hyg Assoc J. 1983;44:161–9.
 9. Batterman SA, Burge H. HVAC systems as emission sources affecting indoor air quality: a critical review. HVAC R Res. 1995;1:61–78.
 10. Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D. (2003). Bioaerosol health effects and exposure assessment: progress and prospects. Ann Occup Hyg 47: 187–200.
 11. Jaakkola JJK, Hwang B-F, Jaakkola MS. (2010). Home dampness and molds as determinants of allergic rhinitis in childhood: A 6-Year, population-based cohort study. Am J Epidemiol 172: 451–459.
 1. Karvala K, Toskala E, Luukkonen R, Lappalainen S, Uitti J, Nordman H. (2010). New-onset adult asthma in relation to damp and moldy workplaces. Int Arch Occup Environ Health 83: 855–865.
Przewiń do góry