Enviro-Biotics® zmniejsza astmę i alergie

Cel badania

Probiotyki Enviro-Biotics® firmy betterair® w środowisku pełnym białek i alergenów, zaczynają wykorzystywać je, jako źródło pożywienie (składników odżywczych). Dzięki temu ograniczają rozwój alergii i astmy. Zostało to wyraźnie potwierdzone we wspólnych badaniach przeprowadzonych z Indoor Biotechnology Laboratories – brytyjskimi międzynarodowymi ekspertami, którzy zajmują się alergenami. Skupiają się oni na małych cząsteczkach, białkach i innych składnikach wytwarzanych przez alergeny unoszące się w powietrzu. Alergeny te powodują poważne objawy oddechowe, takie jak astma i inne zaburzenia oddychania.

W tych badaniach zespół Indoor Biotechnologies Laboratory wykorzystał alergeny i ich elementy budulcowe oraz zmierzył ich obecność i rozwój w obecności Enviro-Biotics®. Pomiary przeprowadzono za pomocą klasycznej metody mikrobiologicznej i stężenia alergenów z zastosowaniem testu INDOOR MARIA® (MARIA SOP-001 wersja 1.3). Poniższe ryciny przedstawiają radykalną redukcję alergenów przy jednoczesnym wzroście Enviro-Biotics®, co ponownie potwierdza koncepcję równoważenia ekologicznego – „pozwól korzystnemu organizmowi zająć miejsce organizmu szkodliwego”.

Wnioski:

Probiotyki Enviro-Biotics® mogą rosnąć i prosperować, stosując alergeny jako źródło składników odżywczych, a tym samym dramatycznie zmniejszać stężenie alergenów i skutki uboczne wszechobecnych alergii wewnętrznych.

Przewiń do góry