Próba EL AL na flocie Boeing 777

Samoloty należą do najtrudniejszych środowisk wewnętrznych ze wszystkich innych rodzajów transportu. O to przyczyny:

  • Zamknięte systemy wentylacyjne, pod wpływem których pozostajemy przez cały czas lotu
  • Czas lotu jest często długi
  • Zagęszczenie pasażerów w samolotach jest wyższe niż w przypadku innych środków transportu

Długi czas trwania lotu, odmienne warunki ciśnienia powietrza oraz obciążenie mikrobiologiczne powodują stres u ludzi, w konsekwencji osłabiając układ odpornościowy.

Choroby przenoszone przez pasażerów i załogę są znane i dobrze udokumentowane. Dostępna technologia, która jest w użyciu, zapewnia tylko minimalną ulgę lub nie daje jej wcale. betterair® podjęło wyzwanie. Dzięki współpracy z El Al, izraelskimi liniami lotniczymi, postanowiliśmy poprawić samopoczucie pasażerów podczas lotu. Wizją firmy El Al była proaktywna ochrona pasażerów i załogi, dlatego linie lotnicze entuzjastycznie zgodziły się współpracować z betterair® przy testach Enviro-Biotics® na swojej flocie samolotów Boeing 777.

Głównym celem była ocena skuteczności działania systemu probiotycznego betterair®, dostarczenie wstępnej wiedzy na temat możliwości zmniejszenia obciążenia mikrobiologicznego (alergenów, bakterii i pleśni) w samolocie, a także ustalenie, czy technologia Enviro-Biotics® betterair® może wspomagać zapobieganie rozwojowi infekcji podczas lotów.

Dostawcy rozwiązań dla samolotów nie mogą obsługiwać systemów w trakcie trwania lotu, dlatego należy stosować procedury przed lotem, kiedy samolot znajduje się na ziemi. betterair® użył Enviro-Biotics® spryskując wnętrze samolotu bezpośrednio po procesach jego czyszczenia. Wymagało to dużej dawki Enviro-Biotics®  w krótkim czasie. betterair® sprostało wyzwaniu dzięki niestandardowym ręcznym urządzeniom do rozpylania o dużej mocy.

Podsumowanie tych kilku tygodni testów znajduje się poniżej. Wykresy przedstawiają dane analizowane przez laboratoria Hayes Microbial w USA po pobraniu próbek w obszarze kadłuba – dywanów, tacek na żywność, urządzeń zdalnego sterowania, siedzeń i deski klozetowej.

Wysokie stężenie patogenów (czerwone słupki) odnotowano przed użyciem betterair®. Stężenie patogenów praktycznie zniknęło po zastosowaniu probiotycznych mikroorganizmów Enviro-Biotics®. Probiotyki betterair® sprawiły, że patogeny nie miały już wolnego miejsca, ani zasobów do wzrostu i prosperowania. Jest to wynik dobrze przeprowadzonego procesu odbudowy i przywrócenia równowagi ekologicznej. 

ElAl - zestawienie wyników testów powietrza i powierzchni - wyniki 2 i 4 tygodni

Patogeny (na czerwono) przed rozpoczęciem leczenia * Po 2 i 4 tygodniach * strosowania betterair® Enviro-Biotics® (na zielono) dominują w przestrzeni zamiast patogenów.

Raport laboratorium Hayesa Job ElAl-0
** Raport z Pracy Labolatorium Hayesa ElAl 336 i 720
Przewiń do góry