Nieruchomości komercyjne

Nowoczesne budynki, a dokładnie przestrzeń wewnętrzna w budynkach komercyjnych, są uznawane za sprzyjające chorobom związanym z budynkami (BRI). Istnieje wiele przyczyn, jednak najważniejsze z nich to: zastosowanie mechanicznych systemów wentylacyjnych (HVAC), słaba wentylacja oraz meble i wyposażenie „przyjazne dla alergenów”.

betterair® przeprowadził wiele testów w budynkach, aby zmierzyć wpływ Enviro-Biotics® na redukcję BRI. Dokładny pomiar wpływu wymaga pobierania próbek i monitorowania rozwoju mikrobiomu przez wiele tygodni, dlatego badania przeprowadzono w Izraelu, w którym znajduje się ośrodek badań Betterair.

Poniżej znajdują się raporty z badań 3 obiektów biurowych różnych branż:

Izraelskie siły policyjne, dystrykt Jerozolima, Izrael

Do badań wybraliśmy kilka biur, w różnych lokalizacjach, na kampusie policyjnym. Pomiary poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniach przeprowadzono przed i po wprowadzeniu probiotyków Enviro-Biotics®, a próbki analizowano w laboratoriach mikrobiologicznych Hayes w USA. Wyniki są przedstawione na poniższym wykresie. Zielone słupki oznaczają pomiar z prób pobranych w tych samych przestrzeniach po 4 tygodniach stosowania probiotyków Enviro-Biotics®.

Wykres pokazuje ograniczenie ilości substancji drażniących w powietrzu i zauważalną poprawę jakości powietrza i powierzchni. Taka redukcja przełożyła się na poprawę wydajności, zmniejszenie bólów głowy i objawów chorób związanych z budynkami (BRI). Poprawa została zauważona przez policję i jej dyrektora medycznego.

Biura Altman w Izraelu

Altman jest międzynarodowym producentem suplementów diety i produktów zapewniających dobre samopoczucie. Poniższy wykres pokazuje wyniki 4 tygodni stosowania Enviro-Biotics® (zielone słupki) w porównaniu do stanu sprzed stosowania produktów betterair® (czerwone słupki).

Caspi Sror Kancelarie prawne, Tel Aviv

betterair® został poproszony o zademonstrowanie swojego rozwiązania po zgłaszanych przez pracowników biura problemach zdrowotnych, objawiających się wysypką i swędzeniem oczu. Zjawiska te są związane ze słabą jakością powietrza i powierzchni w pomieszczeniach oraz istnieniem niebezpiecznych patogenów i bakterii wywołujących alergie. Patogeny zostały pogrupowane i przedstawione na czerwonych słupkach, a ich ilość po redukcji (zastosowaniu Enviro-Biotics®) przestawiają zielone słupki na poniższym wykresie. Oczywiście taka redukcja patogenów skutkowała zmniejszeniem liczby skarg na wcześniej występujące problemy zdrowotne.

Wnioski:

Nasze badania terenowe wyraźnie pokazują znaczące ograniczenie obecności szkodliwych bakterii, pleśni i alergenów, które przyczyniają się do chorób pracowników spowodowanych BRI. 

Dokuczliwe objawy chorobowe pracowników powodują straty finansowe w wyniku utraty produktywności z powodu prezenteizmu i zwiększonej absencji. Wdrożenie produktów betterair® dla dużych powierzchni szybko przekształca „chory” budynek w zdrowszy.

Przewiń do góry