Dom opieki - badanie trwające 4 miesiące

Obiekty, takie jak ośrodki opieki oraz sanatoria, wykazują liczne przyczyny powodujące choroby związane z budynkami (BRI). Długotrwały pobyt, który zwykle obejmuje nocleg i wyżywienie, sprawia, że jako goście takich placówek jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia znajdujące się w budynku i na dodatkowe mikroorganizmy wprowadzone do mikrobiomu przez innych gości i personel.

Osoby starsze, ze względu na wiek i związane z nim problemy zdrowotne, które utrudniają im radzenie sobie z zanieczyszczeniem środowiska w pomieszczeniach, są bardziej narażone na infekcje. betterair® podjęło wyzwanie, aby wykazać możliwą poprawę w takich obiektach. Wspólnie z uniwersytetem Oshkosh w Wisconsin zaprojektowaliśmy badanie, którego celem jest ocena wpływu probiotycznego systemu betterair® na poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego w domu opieki Care Partners Assisted Living w Little Chute w stanie Wisconsin. 

Próby środowiskowe przeprowadzono w czterech podwójnych jednostkach mieszkalnych (po dwa w dwóch oddzielnych skrzydłach obiektu). W celu oceny wpływu działania Enviro-Biotics® na wysoce użytkowaną przestrzeń życiową, w połowie pokoi nie stosowano rozwiązania betterair®, te pomieszczenia zostały wykorzystane jako próba kontrolna.

Dane podsumowujące na poniższych wykresach wskazują, że poziomy bakterii Gram-ujemnych, w tym bakterii wskaźnikowych kału reprezentujących potencjalne patogeny, zostały znacznie obniżone w wielu monitorowanych powierzchniach, w tym na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych po zastosowaniu probiotyków Enviro -Biotics® betterair®.

Cel został osiągnięty. Zastąpiliśmy bakterie Gram-ujemne (potencjalnie patogenne, wywołujące choroby), przyjaznymi dla człowieka probiotykami Enviro-Biotics® betterair®.

Wnioski:

betterair® wykazuje zdolność do ograniczania patogennych zanieczyszczeń w niezwykle trudnym środowisku, jakim jest ośrodek opieki pielęgniarskiej Partner Assisted Living. Zmniejszenie zanieczyszczeń i patogenów powinno skutkować zmniejszeniem liczby chorób i podniesieniem jakości życia i samopoczucia. Ponadto pracownicy i lokatorzy zgłosili znaczny spadek nieprzyjemnych zapachów. 

Przewiń do góry