„Człowiek jest częścią natury, a jego wojna z naturą jest nieuchronnie wojną przeciwko sobie.”

 Rachel Carson

“But man is a part of nature, and his war against nature is inevitably a war against himself”

 Rachel Carson

Kim jesteśmy?

Od 2014 r. betterair® jest pionierem i liderem rynku na arenie bezpieczeństwa biologicznego, zapewniając jedyne kompleksowe rozwiązanie, które oczyszcza powierzchnie, przedmioty i powietrze w pomieszczeniach. 

betterair® wykorzystuje zalety opatentowanej formuły probiotyków Enviro-Biotics®. 

Dlaczego to robimy?

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci wzrosła świadomość tego, w jaki sposób zanieczyszczenie wpływa na warunki życia. Ostatnie badania wskazują, że pomieszczenia są znacznie bardziej zanieczyszczone niż przestrzenie zewnętrzne, co potwierdzają liczne badania, w tym publikacja Światowej Organizacji Zdrowia HAP – Zanieczyszczenie powietrza przez gospodarstwa domowe

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach wywołuje choroby znane jako „choroby związane z budynkami”, w skrócie BRI (building related illness). 

BRI prowadzą do szeregu powszechnych problemów zdrowotnych, od dyskomfortu po astmę, a nawet raka. Wiele badań, takich jak np. Raport Fińskiego Instytutu Zdrowia, donosi, że bakterie ochronne rozpylane w pomieszczeniach mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na astmę

betterair® Enviro-Biotics® zmniejszają objawy BRI i przywracają równowagę ekologiczną w pomieszczeniach.

Cofając się o tysiące lat, choroby związane z budynkami (BRI) są szczegółowo wymienione w Starym Testamencie (Księga Kapłańska 14: 33-53). 

Zagrożenia w pomieszczeniach oparte na skażeniu mikrobiologicznym były źródłem chorób propagowanych głównie na osłabionym układzie odpornościowym. To powszechne zjawisko wpływa na współczesne społeczeństwo, zwane jako „Pokolenie domowe”, które spędza 90% czasu w domu.

Przewiń do góry